Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Kazimierz Kałamarz
ur. w 1954 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Był jednym z inicjatorów powołania struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w nowosądeckiej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, zaś po przeprowadzeniu wyborów, został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. W tej roli dał się poznać jako aktywny działacz zaangażowany między innymi we wsparcie strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu, organizację marszów przeciw zubożeniu społeczeństwa czy też kolportaż wydawnictw niezależnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa będąc podejrzewanym o kolportaż niepodległościowych wydawnictw. Był zaangażowany w wydawanie i kolportaż podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”, a także rozpowszechnianie innych niezależnych wydawnictw na terenie Nowego Sącza, Sądecczyzny i Podhala. W dniu 6 marca 1984 r. SB przeprowadziła u niego rewizję, która doprowadziła do znalezienia druków bezdebitowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN