Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Antoni Pyzik
ur. w 1950 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w dniach 14-18 grudnia w strajku okupacyjnym na terenie FŁT. Jako uczestnik strajku po 13 grudnia 1981 r., kontynuujący działalność w podziemnych strukturach związku został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 r. Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych. Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013
Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN