Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Jerzy Dziuba
ur. w 1964 roku w m. Wodzisław Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013

Biogram

W latach 80. był aktywnym członkiem struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów działających przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W związku prowadzoną działalnością niepodległościową był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Za umieszczaniu na murach napisów: „Solidarność”, „KPN”, „Solidarność Walcząca”, ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Wodzisławiu Śląskim na karę grzywny w wys. 40 tys. zł.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN