Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grabowska-Kozera Małgorzata
Małgorzata Iwona Grabowska-Kozera
ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016

Biogram

Od 1980 r. należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1982-1988 współpracowała z podziemnym NZS na ASP i z Grupami Oporu Solidarni. Kolportowała m.in. książki NOWej, Kręgu i Głosu. Wydawnictwa podziemne kolportowała w Legionowie i w środowiskach studenckich. Od października do 14 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku na Politechnice Warszawskiej jako delegatka Akademii Sztuk Pięknych. W 1982 r. uczestniczyła w akcji pomocy internowanym i ich rodzinom. Brała czynny udział w akcjach ulotkowych, plakatowych i malowania na murach. Udostępniała swoje mieszkanie na drukarnię „Tygodnika Mazowsze”, „Słowa”, kartek okolicznościowych i ulotek Grup Oporu Solidarni. Była redaktorem technicznym i składaczem. Była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności