Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wanda Ewa Heynar-Skowrońska
ur. w 1942 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017

Biogram

Była aktywną działaczką niepodległościową, zajmowała się kolportażem opozycyjnych wydawnictw. W dniu 14 marca 1986 r. została skazana na 8 miesięcy pozbawienia wolności i przepadek zakwestionowanych przedmiotów w związku z działalnością wydawniczą i kolportażem niepodległościowych wydawnictw (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Ruch Wolność i Pokój”). Była więziona w okresie od  14 marca 1986 do 4 sierpnia 1986 r. Została ponownie zatrzymana 17 listopada 1988 r. z związku z posiadaniem niepodległościowych wydawnictw. W dniu 3 stycznia 1989 r. ukarana została grzywną 40000zł i przepadkiem dowodów rzeczowych w związku z posiadaniem bezdebitowych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej