Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Jan Kokorniak
ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

Od  5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z 10 listopada 1982 r. został przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju i podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Celem ćwiczeń była próba izolacji przeciwników politycznych, jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W dniu 3 lutego 1983 r., po odbyciu ćwiczeń wojskowych, został skreślony z ewidencji jednostki.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN