Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Piwowarczyk
ur. w 1943 roku w m. Rzeki Małe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016

Biogram

Pan Leszek Piwowarczyk przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do NSZZ „S” i był członkiem Komisji Wydziałowej związku przy Hucie Bieruta w Częstochowie. 
17 IV 1983 r. został zatrzymany, a następnie w dniu 19 IV 1983 r. tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Podstawą aresztowania była kontynuacja od sierpnia 1982 r. do kwietnia 1983 r. działalności w zdelegalizowanym związku zawodowym NSZZ „S”, kolportaż biuletynów informacyjnych „CDN” oraz „Solidarność HBB” będących organem prasowym Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa. 
Dodatkowo organizował środki pieniężne, papier i farbę drukarską, które przekazywał osobom z konspiracyjnych struktur związkowych z terenu Częstochowy. 
Z aresztu zwolniony 26 VII 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN