Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pawlik Kazimierz
Kazimierz Pawlik
ur. w 1945 roku w m. Szumsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Kazimierz Pawlik (1945-1991) w latach 1974-1991 był pracownikiem Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”; był przewodniczącym Komisji Wydziałowej w Zakładzie Mechanicznym KiZPS Siarkopol oraz członkiem Prezydium Komisji Zakładowej. W okresie od 13.12.1981 do 24.06.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Wiosną 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Tarnobrzegu. W okresie 1989-1991 pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w KiZPS „Siarkopol”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
G Wołk, Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo – wschodniej 1981-1982, Rzeszów 2009.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN