Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wurst Edward
Edward Tadeusz Wurst
ur. w 1965 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

W latach 1982-84 zaangażowany w działalność młodzieżowej grupy opozycyjnej na terenie Krakowa – Nowej Huty. Począwszy od 1985 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej. Uczestnik manifestacji, akcji plakatowych, ulotkowych oraz malowania napisów na murach. Kolporter wydawnictw podziemnych. Uczestnik akcji rozwinięcia transparentów FMW w trakcie mszy papieskiej na krakowskich Błoniach podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, „No Future! Historia krakowskiej FMW”, Kraków 2014