Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Gumieniczek
ur. w 1964 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020

Biogram

W czasie studiów na KUL, zaangażował się w działalność NZS i KPN. W latach 1986-1989 aktywnie uczestniczył w manifestacjach i wiecach studenckich, w jego domu przechowywany był sprzęt nagłaśniający potrzebny na demonstracje oraz maszyna do pisania. Jako członek KPN zajmował się kolportażem ulotek i różnego rodzaju publikacji. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych oraz w organizowanych przez KPN akcjach zamalowywania pomników i tablic upamiętniających władzę komunistyczną i dominację sowiecką, a także w akcjach blokowania baz sowieckich np. w Rembertowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków