Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lewandowski Tadeusz
Tadeusz Stefan Lewandowski
ur. w 1944 roku w m. Płuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

W latach 1967-1970 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, natomiast w latach 1972-1984 Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu. W październiku 1980 r. był sygnatariuszem porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku. W 1981 r. zasiadał, jako członek, w Komisji Budownictwa przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w nielegalnych strukturach „Solidarności”, gdzie zajmował się kolportażem ulotek. W maju 1982 r. został zatrzymany był na 48 godzin. Następnie powołano go na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN