Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grzesiak Marek
Marek Grzesiak
ur. w 1956 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016

Biogram

Zajmował się drukowaniem, składaniem i kolportowaniem wydawnictw drugoobiegowych. Od 1978 r. był związany z Niezależnym Wydawnictwem „NOWa” oraz z Krakowską Oficyną Studentów w Krakowie. Należał również do tzw. „brygady drukarzy górali”, którzy przyjeżdżali z Zakopanego do Warszawy i powielali niezależne wydawnictwa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Ludzie nowej 1979-2007, Warszawa 2007
„Ketman” i „Monika” żywoty równoległe, oprac. Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki. [w:] Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989, 2005 nr 1/2