Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Puzia Włodzimierz
Włodzimierz Czesław Puzia
ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017

Biogram

Włodzimierz Puzia w latach 1964-1985 był żołnierzem zawodowym, po przeniesieniu do rezerwy pracował w Spółdzielni Niewidomych w Słupsku w charakterze mechanika maszyn dziewiarskich. W latach 1985-1987 był działaczem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" w Słupsku. Był zaangażowany w druk i kolportaż podziemnego wydawnictwa pod nazwą "Solidarność Słupska".
28 października 1985 r. został zatrzymany na 24 godziny przez Służbę Bezpieczeństwa w Słupsku, w jego mieszkaniu odnaleziono urządzenia oraz materiały drukarskie. W dniu 21 listopada 1985 r. decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej został zdegradowany ze stopnia sierżanta sztabowego na stopień szeregowego. Ze względu na brak dowodów winy Prokuratura Rejonowa w Słupsku postanowieniem z 28 stycznia 1986 r. umorzyła śledztwo. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków