Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Rudzki
ur. w 1938 roku w m. Józióchna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

Pan Kazimierz Rudzki był działaczem NSZZ "Solidarniść" przy KWK "Bobrek" w Bytomiu. Pełnił funkcję przewodniczacego Komisji Zakładowej" "Solidarności". 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Organizował spotkania byłych aktywistów  zakładowej "Solidarności" oraz rozpowszechniał nielegalne ulotki i wydawnictwa na terenie kopalni. 
Za udział w działalności opozycjnej  wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym Pan Kazimierz Rudzki został internowany w dniu 17 VII 1982 r. przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w: Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 2 XII 1982 r. 
W latach 1982-1988 Pan Kazimierz Rudzki był objęty  kontrolą operacyjną zarówno w miejscu pracy jak  i zamieszkania, którą Służba Bezpieczeństwa prowadziła w ramach Sprawy operacyjnego sprawdzenia o krypt. "Uparty" oraz Kwestionariusza ewidecyjnego o krypt. "Oczko".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN