Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Macioszczyk Wojciech
Wojciech Macioszczyk
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W okresie od 1981 r. do 1989 r . należał do Grup Specjalnych RKW a następnie do Grup Oporu „Solidarni”. Współpracował z Sekcją Informacji Defensywnej GO „S”. Brał udział we wszystkich akcjach ulicznych organizowanych przez dowódcę Grupy Oporu - Pana Andrzeja Niedka („Alka”). Były to starcia z ZOMO, ochrona spotkań kierownictwa Grup, wmurowywanie tablic pamiątkowych, ustawienia aparatury nagłaśniającej. W ramach swojej działalności opozycyjnej odbierał transporty z zagranicy ze sprzętem poligraficznym (ze Szwecji), wydawnictwami, korespondencją, ubraniami i artykułami pierwszej potrzeby. Gromadził i przechowywał materiały oraz sprzęt poligraficzny (na potrzeby Grup Oporu „Solidarni). Utrzymywał kontakty z zachodnimi dziennikarzami, informował ich o sytuacji podziemia w Polsce. Rozwoził materiały i sprzęt poligraficzny, współpracował z Oficyną Wydawniczą „Rytm”. Prócz tego brał udział w akcjach ulotkowych, rozwieszał plakaty, transparenty, kolportował znaczki, kalendarze, druki okolicznościowe i karty pocztowe (cegiełki na działalność podziemia).

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków