Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stawski Grzegorz
Grzegorz Franciszek Stawski
ur. w 1955 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Grzegorz Stawski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Od 28 VIII- 3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku w KWK „Manifest Lipcowy”, gdzie wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Był sygnatariuszem podpisanych 3 IX 1980 r. Porozumień Jastrzębskich, kończących strajki w zakładach Rybnickiego Okręgu Węglowego. We wrześniu 1980 r. został oddelegowany do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu. W wyborach do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w lutym 1981 r. został wybrany członkiem, gdzie pracował w sekcji interwencyjnej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, został w dniu 13 XII 1981 r. internowany. Przebywał w Zakładach Karnych w Jastrzębiu-Szerokiej oraz w Uhercach. W dniu 25 V 1982 r. został zwolniony z internowania. 
W sierpniu 1988 r. uczestniczył w strajku na KWK „Manifest Lipcowy”, pełniąc funkcję członka Komitetu Strajkowego oraz rzecznika prasowego. Po zakończonym strajku został z dniem 19 VIII 1988 r. zwolniony z pracy na kopalni. Przywrócony ponownie do pracy w listopadzie 1988 r.  
W okresie od lutego do kwietnia 1989 r. w uczestniczył obradach Okrągłego Stołu z ramienia strony solidarnościowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Encyklopedia Solidarności” t. 1