Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Troszczyłów
ur. w 1955 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

Angażował się w działalność opozycyjną na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej nakłaniając pracowników Stoczni do podejmowania działań na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Działając w strukturach Związku prowadził kolportaż ulotek o treści „antypaństwowej” na terenie Stoczni Remontowej „Radunia”. Za powyższą działalność został internowany 30 sierpnia 1982 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 8 grudnia 1982 r. (formalnie internowanie uchylono decyzją z 3 grudnia 1982 r.).

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN