Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dębski Bogusław
Bogusław Dębski
ur. w 1953 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra–Biazet”, a następnie razem z Ryszardem Boruckim nim kierował. Został aresztowany 15 grudnia, zwolniony 17 grudnia 1981 r. i ponownie aresztowany19 grudnia 1981 r., osadzono go w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 6 kwietnia 1982 r. skazano go na 2 lata pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Najwyższego wyrok złagodzono do 1 roku. Zasądzoną karę odbywał w zakładach karnych w Bartoszycach i w Braniewie. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z 5 października 1982 r. został zwolniony warunkowo. Po wyjściu na wolność rozwiązano z nim umowę o pracę. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982 -1987.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN