Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kreft Antoni
Antoni Józef Kreft
ur. w 1947 roku w m. Nowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Antoni Kreft pracował w Zarządzie Portu w Gdańsku jako monter urządzeń przeładunkowych. Po sierpniu 1980 r. został członkiem NSZZ Solidarność, ale nie pełnił żadnych funkcji w związku. 13 kwietnia 1982 r., około godz. 12,  Antoni Kreft uruchomił sygnał dźwiękowy lokomotywy na długość jednej minuty. Tego samego dnia powiedział swemu przełożonemu, że uruchamiając dźwięk, chciał rozpocząć strajk. Wystąpienie A. Krefta zostało potraktowane jako naruszenie obowiązującego prawa, 10 maja 1982 r.  został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust 1 i 2 Dekretu o stanie wojennym. 18 czerwca 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej skazał Antoniego Krefta na karę dwóch lat pozbawienia wolności, Izba Wojskowa w Sądzie Najwyższym podtrzymała ten wyrok. Antoni Kreft odbył karę w Zakładzie Karnym w Potulicach, opuścił więzienie 28 marca 1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa o prawie łaski. W związku z toczącym się śledztwem, Antoni Kreft otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę od 13 maja 1982 r. do 13 maja 1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN