Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dróżdż Wiesław
Wiesław Adam Dróżdż
ur. w 1958 roku w m. Skaryszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011

Biogram

Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany 25 czerwca 1976 r., pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. Dwa dni później, w trybie przyspieszonym Sąd Rejonowy w Radomiu skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za popełnienie przestępstwa z art. 212 kk. Odwołanie od wyroku wniosła Prokuratura Rejonowa w Radomiu oraz obrońca. Sąd Wojewódzki w Radomiu w dniu 13 sierpnia 1976 r. złagodził wyrok poprzez jego zawieszenie. Został zwolniony z Zakładu Karnego 16 sierpnia 1976 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniami, że był jedną z osób którym pomocy udzielał Komitet Obrony Robotników.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej