Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nikodem Ryszard
Ryszard Henryk Nikodem
ur. w 1942 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016

Biogram

Pan Ryszard Nikodem do NSZZ „Solidarność” wstąpił w grudniu 1980 r., w kwietniu 1981 r. wybrany został do Komisji Zakładowej, a w maju 1981 r. oddelegowany do pracy w MKZ Katowice, gdzie pracował w Sekcji Interwencyjnej zajmującej się sprawami pracowników i ich rodzin. W sierpniu 1981 r. został wybrany na członka Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, następnie wiceprzewodniczący Zarządu Regionu. 
Jako aktywny członek NSZZ „Solidarność”, uczestnik i organizator strajku w marcu 1981 r. został internowany dn. 13 XII 1981 r. kolejno w Strzelcach Opolskich, Grodkowie, Uhercach i Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z internowania dn. 11 XII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nie zmienił poglądów, nadal oficjalnie krytykował ustrój i rząd PRL, propagował hasła solidarnościowe, za co był wzywany na rozmowy ostrzegawcze i poddawany kontroli w zakładzie pracy, w dn. 31 VIII 1983 r. zatrzymany na 24 godziny po złożeniu kwiatów pod krzyżem przy KWK „Wujek”. 
Dn. 18 X 1983 r. wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do USA.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej