Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Andrzej Michalak
ur. w 1950 roku w m. Tarnówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Jan Michalak był jednym z inicjatorów powstania NSZZ „Solidarność”  w Przedsiębiorstwie Transportowym Budownictwa Przemysłowego – „Transbud” w Chorzowie oraz współorganizatorem strajków solidarnościowo-ostrzegawczych, które miały miejsce m.in. 3 października 1980, 27 marca 1981 r. i 7 sierpnia 1981. 
W okresie od kwietnia do grudnia 1983 r. brał udział w kolportowaniu nielegalnych ulotek i wydawnictw „Solidarności” oraz należał  do nielegalnego związku tzw. „Krajówki Hutniczej” NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższą działalnością Pana Jana Michalaka Prokuratura Wojewódzka w Katowicach wszczęła postępowanie i na mocy jej postanowienia w dniu 6 stycznia 1984 r. Jan Michalak został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 27 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie na mocy amnestii uchylił areszt tymczasowy Panu Janowi Michalakowi oraz umorzył postępowanie karne.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN