Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tarasiewicz Małgorzata
Małgorzata Maria Tarasiewicz
ur. w 1960 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013

Biogram

Była działaczką organizacji Wolność i Pokój. W dniu 3 maja 1987 r. uczestniczyła w manifestacji przed Urzędem Miejskim w Sopocie, gdzie przed Kolegium do spraw Wykroczeń toczyły się rozprawy członków WiP, aresztowanych za zakłócanie pochodu pierwszomajowego. Za udział w tym proteście została zatrzymana na 48 godzin. Jako aktywna działaczka WiP została prewencyjnie zatrzymana w okresie 10-12 czerwca 1987 r. podczas wizyty papieża w Trójmieście. W wyniku rewizji przeprowadzonej w dniu 20 marca 1988 r. SB zarekwirowało w jej mieszkaniu dużą ilość bezdebitowych wydawnictw. W dniach od 24 lutego do 2 marca 1989 r. uczestniczyła w proteście głodowym w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących wydawania paszportów w PRL.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN