Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leoniak Jerzy
Jerzy Leoniak
ur. w 1944 roku w m. Pińsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w oddziale RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Szczecinku. W latach 1980-1981 czynnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez „Solidarność”. Wiosną 1981 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bydgoszczy został wybrany szefem Krajowej Komisji ds. opracowania umowy zbiorowej dla pracowników RSW „Prasa-Książka-Ruch”. W czasie stanu wojennego był represjonowany, został zwolniony z pracy, kolportował ulotki, uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez podziemną „Solidarność”. Do 1983 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN