Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ziemiński Roman
Roman Wojciech Ziemiński
ur. w 1945 roku w m. Krasne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był założycielem, a następnie wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność opozycyjną do 1989 r. Kolportował prasę podziemną, organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu, organizował pomoc dla pracowników ukaranych przez kolegia. W dniach od 30 sierpnia do 11 września 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach ze względu na fakt, iż w okresie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i propagandowej wrogiej wobec PRL. W okresie od początku stycznia do końca marca 1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe, które odbył w Jednostce Wojskowej nr 3481. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W jego domu i miejscu pracy przeprowadzano przeszukania. Przez funkcjonariuszy SB był określany jako aktywny organizator pozastatutowej działalności b. „S”, m.in. szeregu akcji protestacyjnych, był także odpowiedzialny za tworzenie straży robotniczej.  Wydz. V WUSW w Rzeszowie zastrzegł mu możliwość wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres dwóch lat, licząc od 1 października 1988 r. W czerwcu 1989 r. wszedł w skład prezydium RKW NSZZ „Solidarność” Rzeszów. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej