Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Malida Zbigniew
Zbigniew Adam Malida
ur. w 1951 roku w m. Złotów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był pracownikiem Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Elektromontaż” w Koninie, gdzie od 1981 r. pełnił funkcję kierownika Sekcji Propagandy i Informacji w Zarządzie Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Koninie. Kolportował ulotki, uczestniczył w akcjach malowania plakatów o treściach antysocjalistycznych. We wrześniu 1981 r. umieścił w gablocie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie dwa satyryczne plakaty, w wyniku czego Prokuratura Rejonowa oskarżyła go o podanie do wiadomości publicznej treści lżących naczelne organy państwa oraz ustrój PRL. 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku we Włocławku, w którym przebywał do 14 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, uczestniczył w spotkaniach byłych członków „Solidarności”, kolportował wydawnictwa bezdebitowe i ulotki. Wszedł w skład powołanej 30 września 1986 r. Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” w Koninie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN