Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Madziar
ur. w 1953 roku w m. Bartoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016

Biogram

Tadeusz Madziar był członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa Rolniczego „Barbet” w Bartoszycach. Po 13 grudnia 1981 r. będąc członkiem NSZZ „Solidarność” kontynuował  działalność w podziemnych strukturach związku. W sierpniu 1982 r. w Bartoszycach rozwiesił w różnych punktach miasta plakaty zawierające żądania uwolnienia wszystkich internowanych i więźniów politycznych oraz zakończenia stanu wojennego. Z tego powodu został zatrzymany 15 września 1982 r. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach wszczęła w tej sprawie śledztwo w trybie doraźnym. Tadeusz Madziar został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Olsztynie. 20 października 1982 r. za ten czyn, został skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie na 3 lata pozbawienia wolności. Od 15 września 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie, a od 5 listopada 1982 do 8 marca 1983 r. w Zakładzie Karnym w Braniewie. W tym dniu Sąd Wojewódzki w Elblągu wydał postanowienie o warunkowym, przedterminowym zwolnieniu z więzienia Tadeusza Madziara.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

R. Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
A. Górska-Klepacka, SB na tropach „Solidarności”, Olsztyn 2007

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN