Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chudzicki Jarosław
Jarosław Piotr Chudzicki
ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2017

Biogram

W latach 1984-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Radia Solidarność. Zajmował się przygotowywaniem nagrań do audycji radiowych, a także powielał kasety do emisji. Pełnił funkcję spikera w audycjach Radia Solidarność.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków