Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Macherski Ryszard
Ryszard Macherski
ur. w 1934 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 212/2018

Biogram

Był współzałożycielem i działaczem związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych w okresie od 1982 do 1989 r. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Włoszczowy. Uczestniczył w strajku młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w obronie krzyży w 1984 r. W 1989 r. był uczestnikiem pogotowia strajkowego w Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego we Włoszczowie. Za udział w strajku został zwolniony z pracy.          

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków