Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Basior
ur. w 1950 roku w m. Korsze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019

Biogram

Pan Ryszard Basior należał do opozycji antykomunistycznej w  PRL, działającej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był aktywnym działaczem „Solidarności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał   w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza (RKW) NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. Wobec powyższego w dniu 25 III 1983 r. Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wszczął śledztwo wobec czołowych działaczy bielskiej „Solidarności”. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Pan Ryszard Basior prowadził konspiracyjną działalność w nielegalnych strukturach zdelegalizowanej „Solidarności”, zajmował się drukiem  i kolportażem podziemnych wydawnictw, co było podstawą do wydania w dniu 19 XI 1983 r. postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, a od 25 XI 983 r. w areszcie w Katowicach. 
W dniu 16 II 1984 r. Pan Ryszard Basior został zwolniony z pracy w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Bielska Dzianina” w Bielsku-Białej. Areszt Śledczy w Katowicach opuścił w dniu 28 III 1984 r. na mocy ustawy o amnestii Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej umorzył postępowanie w powyższej sprawie w dniu 25 VII 1984 r. 
W okresie od listopada 1983 r. do marca 1984 r. Pan Ryszard Basior jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej