Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pacuła Elżbieta
Elżbieta Helena Pacuła
ur. w 1955 roku w m. Parczew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017

Biogram

Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu, gdzie w latach 80. pracowała na stanowisku asystenta. W związku ze swoją działalnością została internowana 29 października 1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Wolność odzyskała 4 grudnia 1982 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej