Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Piotr Paweł Młynek
ur. w 1942 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Był aktywnym działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Uczestniczył w strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju od 13 do 15 grudnia 1981 r. oraz od 15 sierpnia do 3 września 1988 r. W latach 80. kolportował wydawnictwa podziemne, brał udział w mszach za Ojczyznę, a także angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów