Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grudziński Tomasz
Tomasz Krzysztof Grudziński
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015

Biogram

Był działaczem Federacji Młodzieży Walczącej w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w w kolportażu i druku wydawnictw bezdebitowych („KOS”, „Nasze Wiadomości” i innych). Brał udział w demonstracjach niepodległościowych i był zatrzymywany przez MO. W dniu 13 marca 1986 r. został zatrzymany w mieszkaniu Niny Ruczko podczas druku nielegalnych wydawnictw. Sąd Rejonowy w Warszawie 15 marca 1986 r. skazał go w trybie przyspieszonym na karę grzywny, a następnie postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN