Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Staszewski Sylwester
Sylwester Jerzy Staszewski
ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017

Biogram

W latach 1982-89 związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, w szczególności z Konfraternią Robotniczą. 
Zaangażowany w organizację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

innych materiałów