Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziczek Władysław
Władysław Dziczek
ur. w 1935 roku w m. Myszyniec Stary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

We wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” i aktywnie prowadził działalność opozycyjną. W grudniu 1981 r. został zwolniony z pracy ze Stoczni Szczecińskiej, a w czerwcu 1982 r. przywrócono go wyrokiem Sądu Pracy. W latach 1984-1989 był członkiem Tajnej Rady Koordynacyjnej „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. W okresie od 1983-1989 był współzałożycielem, organizatorem druku i drukarzem, podziemnego pisma „Grot” i pisma „Bis” (1987-1989) oraz druków okolicznościowych. Współorganizował kolportaż wydawnictw podziemnych w Stoczni i Porcie Szczecińskim, Zakładach Chemicznych Police oraz wśród kolejarzy. Kilkakrotnie był zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, skazywany przez Kolegium ds. Wykroczeń na kary grzywny. W 1987 r. w czasie próby rejestracji związku, był przewodniczącym jawnego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Stoczni.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej