Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Cezary Roman Piasecki
ur. w 1953 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1986-1987 związał się organizacyjnie i towarzysko z osobami tworzącymi kierownictwo podziemnych struktur „Solidarności” w Tomaszowie Lubelskim i sąsiednich miejscowości. Aktywnie uczestniczył w działaniach Związku, brał aktywny udział w konspiracyjnych spotkaniach działaczy, imprezach patriotycznych m.in. poświeceniu dzwonu wolności w Świdniku, pogrzebach żołnierzy AK, które były okazją do zamanifestowania postaw patriotycznych. W 1989 r. po ponownej legalizacji NSZZ „Solidarność” został wybrany przewodniczącym związku w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN