Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Bandurski
ur. w 1944 roku w m. Sokal
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Pan Ryszard Bandurski po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. podejmuje działalność w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie „Bumar Łabędy” w Gliwicach. Organizuje tam tajną Komisję Zakładową „Solidarność”. W jej ramach prowadził aktywną działalność m.in. prowadził zbiórki składek członkowskich z przeznaczeniem na pomoc represjonowanym i ich rodzinom. W związku z powyższym był zatrzymany i przesłuchiwany. 
Prowadził również do 1986 r. kolportaż ulotek na terenie Sosnowca, Gliwic i Mysłowic.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków