Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bohdan Szczęsny
ur. w 1936 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013

Biogram

W 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Szczecinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. W latach 1982–1989 kolportował wydawnictwa bezdebitowe, organizował zbiórki pieniędzy na cele związkowe oraz współorganizował akcje protestacyjne. W latach 1988–1989 był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego oraz Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PZF „Cefarm”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN