Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pipowski Grzegorz
Grzegorz Pipowski
ur. w 1954 roku w m. Świecie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016

Biogram

Grzegorz Pipowski był pracownikiem Bydgoskich Zakładów Sprzętu  Okrętowego „Famor” w Bydgoszczy.
W dniu 13 maja 1982 r. wziął udział w akcji strajkowej na terenie zakładu pracy. Tego samego dnia został aresztowany i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu, następnie w Zakładzie Karnym w Potulicach.
Został zwolniony z więzienia dnia 13 czerwca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN