Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tomasz Marcin Błoński
ur. w 1969 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016

Biogram

W latach 1986-89 był członkiem młodzieżowej organizacji o nazwie „Świt Niepodległości”, działającej w Warszawie, afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej oraz członkiem redakcji i kolporterem pisma tej organizacji o tej samej nazwie. Od 1988 r. był członkiem KPN.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

A. Kister, Świt Niepodległości, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
A. Anusz, Ł. Perzyna, Konfederacja rzecz o KPN, Warszawa 2009 r.