Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Polkowska Anna
Anna Małgorzata Polkowska
ur. w 1958 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020

Biogram

Jako studentka archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego począwszy od 1978 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowana w kolportaż pisma „Głos” i ulotek. Współpracowała z redakcją pisma SKS „Indeks”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego oraz internowaniu jej męża Jana, uczestniczka protestu głodowego w klasztorze cystersów w Mogile, prowadzonego przez kobiety z rodzin osób internowanych.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej