Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Cierzniakowski Andrzej
Andrzej Jerzy Cierzniakowski
ur. w 1949 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy-Biurze Projektowo Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Bydgoszczy, a następnie członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie późniejszym był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy i członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego. Publikował artykuły w gazecie „Wolne Związki”. Jesienią 1981 r. reprezentował Region na I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku w Potulicach. Od 31 marca 1982 r. przebywał w ośrodku w Strzebielinku, z którego został zwolniony 8 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Krzysztof Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990), IPN, Gdańsk 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN