Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nurzyński Krzysztof
Krzysztof Nurzyński
ur. w 1939 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016

Biogram

Od 1980 r. był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Predom – Mesko” w Skarżysko-Kamienna, przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Metalowych „Predom – Mesko”. Zaangażowany w prace Miejskiej Komisji ds. Interwencji w Skarżyso-Kamienna. Utrzymywał kontakty z działaczami związku NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, organizował akcje protestacyjne w zakładzie pracy,  uczestniczył w uroczystościach rocznicowych m.in. w obchodach 63 rocznicy odzyskania niepodległości. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach i Łupkowie w okresie od dnia 13.12.81 r. do dnia 22.07.82 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej