Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Biernacki Zdzisław
Zdzisław Bolesław Biernacki
ur. w 1932 roku w m. Włodawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013

Biogram

W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Zamościa, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych Zamojskich Zakładach Energetycznych. Został internowany 13 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu. Był osadzony w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie i we Włodawie. Wolność odzyskał 18 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz wzywany na rozmowy ostrzegawcze. 15 kwietnia 1982 r. wydano mu zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, które miało obowiązywać do odwołania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN