Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pirtynis Hilary
Hilary Mikołaj Pirtynis
ur. w 1953 roku w m. Węgorzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

Był pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, członkiem NSZZ ,,Solidarność" w tym zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkowa, przechowywał i kolportował ulotki, a w jego mieszkaniu znajdował się punkt kontaktowy. 14 stycznia 1983 r. został aresztowany, natomiast zwolniony 26 lipca 1983 r. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone w sierpniu 1983 r. na podstawie przepisów o amnestii. 
W latach 1983-1984 był rozpracowywany przez Wydział V Służby Bezpieczeństwa w Elblągu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN