Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Łukasik
ur. w 1954 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Brał udział w strajku zorganizowanym 9 października 1980 r. przez pracowników Zakładów Mięsnych w Mławie, pełniąc w trakcie niego funkcję Przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a następnie Komisji Zakładowej w Zakładach Mięsnych w Mławie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się m.in. kolportowaniem nielegalnych wydawnictw na terenie Mławy. Został zatrzymany w Częstochowie 20 września 1987 r. podczas kolportowania ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Częstochowa na karę grzywny w wysokości 30 tys. złotych. W kwietniu 1989 r. był głównym inicjatorem wznowienia działalności struktur „Solidarności” w Zakładach Mięsnych w Mławie.


Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN