Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Laga Krzysztof
Krzysztof Piotr Laga
ur. w 1962 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015

Biogram

W 1981 r. jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów i był jednym z członków założycieli NSZ na tej uczelni. W ramach tej działalności kolportował ulotki i wydawnictwa bezdebitowe (min. pismo „Kontra”). W latach 1983-1989 nie zrezygnował z prowadzenia nielegalnej działalności, brał czynny udział w akcjach ulotkowych i kolporterskich. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, manifestacjach oraz uroczystościach patriotycznych (m.in. z okazji kolejnych rocznic pacyfikacji strajku w Kopalni Wujek). W 1986 r. został wiceprzewodniczącym działającej konspiracyjnie Komisji Uczelnianej NZS, w 1988 r. wraz z innymi członkami podejmował działania na rzecz ponownej legalizacji Zrzeszenia. Od 1986 r. był również członkiem i aktywnym działaczem śląskiego Oddziału Konfederacji Polski Niepodległej, w latach 1987-1990 brał udział w spotkaniach, naradach i manifestacjach KPN zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. W 1988 r. organizował sieć łączności pomiędzy strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu Zdroju.

Biogram opracowano na podstawie:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN