Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Burski
ur. w 1934 roku w m. Chropy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017

Biogram

Jan Burski w 1979 r. współorganizował strajk okupacyjny w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w miejscu pracy. W latach 1981–1989 kolportował na terenie „Elty” publikacje niezależne, m.in. pisma „Solidarności” i „Robotnika”. 14.12.1981 r. był jednym z inicjatorów próby podjęcia strajku w zakładzie w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych na ulicach Łodzi i działał 
w konspiracyjnych strukturach „Solidarności” w Aleksandrowie Łódzkim. Brał udział w zbiórkach pieniędzy przeznaczonych na pomoc rodzinom internowanych i potrzeby podziemnej poligrafii, a także w druku ulotek i plakatów „Solidarności” i innych wydawnictw. W latach 1981–1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN