Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sośnicka Elżbieta
Elżbieta Sośnicka
ur. w 1952 roku w m. Dobrylas
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Pani Elżbieta Sośnicka od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. działała w podziemnych strukturach zdelegalizowanej NSZZ Solidarność. 
Podczas stanu wojennego kolportowała ulotki na terenie Jastrzębia. Prowadziła zbiórkę składek na pomoc represjonowanym i działalność podziemną. 
W 1988 r. był łącznikiem pomiędzy strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu, organizowała pomoc żywnościową dla strajkujących w kopalni Borynia.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków