Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Anczarski Andrzej
Andrzej Anczarski
ur. w 1960 roku w m. Ścinawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od początku jego istnienia. Aktywnie działał w strukturach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Głogowskiej. W latach 1983-1987 był zaangażowany w wydawanie „Biuletynu Informacyjnego MKK NSZZ „Solidarność” oraz kolportaż wydawnictw sygnowanych przez Regionalny Komitet Strajkowy Dolny Śląsk. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go do 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN